Saltar al contenido

Com ens afecta la manca de talent com a país?

Des de l’ACEC, fa mesos que estem posant l’accent en aquest tema. És un problema clar i evident, que és crític per a les nostres empreses i el nostre país.

No tenim suficients professionals per cobrir la demanda que necessiten les empreses i els nostres clients en l’actualitat. Ens trobem en un moment de plena transformació organitzacional, estratègica, tecnològica, digital… Les empreses necessiten avui més que mai transformar-se i estar acompanyades de les nostres consultores. Es necessiten milers de professionals dels sectors tecnològics i de consultoria per cobrir aquesta demanda. Avui no hi és aquest talent, no som capaços de produir-lo a casa nostra.

Les accions que s’han fet per part de les administracions i del sector no han solucionat el problema, en necessitem de noves. En el nostre cas, estem parlant amb moltes institucions i el SOC per buscar accions transversals per trobar-hi solució a curt, mitjà i llarg termini. Paral·lelament, amb EADA estem posant en marxa un postgrau de Consultoria, que s’iniciarà a l’octubre, per contribuir-hi. Això s’agreuja a causa d’un altre factor: amb la pandèmia i el teletreball, el talent s’ha internacionalitzat i es capta des d’altres països. El de casa nostra, és un talent escàs però molt ben format. És molt atractiu de cara a l’exterior.

Això provoca també un altre efecte que agreuja més la situació: l’augment del preu del talent. Aquest any hem pogut veure en determinats perfils augments del 30 i del 40% dels salaris (al voltant del 25% de mitjana), en gran part per la captació de talent des de l’estranger. Per aquest motiu, les empreses no poden atendre totes les demandes dels clients i es prioritzen els que realment valoren aquest talent.

Un altre efecte col·lateral és l’administració pública. Des de l’any 2015 no es pot revisar l’IPC en els contractes públics de serveis i, a més, la pròpia legislació actual tampoc preveu la revisió de preus de contractes, per exemple, de 2 o 3 anys.

Aquest no és només un problema per a les nostres empreses, sinó també per a la pròpia administració, avui i en el futur. Si l’administració això no ho soluciona, les empreses acabaran prioritzant els projectes que realment valoren el talent, i no sempre seran a casa nostra. Les administracions no podran gaudir dels millors recursos i del millor talent de les nostres consultores.

En altres casos, això s’ha pogut solucionar. A l’abril, un decret de mesures extraordinàries va solucionar aquest problema en el cas de la contractació d’obres. El Govern de les Illes Balears ha inclòs, fa poc, la possibilitat de revisar els preus dels contractes de serveis.

El que demanem des de l’ACEC-Patronal de les Consultores de Catalunya és que es prenguin mesures urgents i que ens escoltin, ja que és un problema de les nostres empreses, de les nostres administracions i del nostre país.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *