Saltar al contenido

Jordi Marín a METADATA «Innovar, innovar i innovar en les empreses és part de la solució»

PUBLICAT A METADATA

Ja sabem que estem en un entorn de canvi, d’incertesa, de nous paradigmes… n’hem parlat àmpliament. Hem parlat també de la necessitat de transformar-nos, d’abordar realment la transformació digital com a element fonamental en aquest nou context; també de molts elements que han de formar part de la fórmula, però un d’ells ja hi era, és i serà, la innovació. Ens cal innovar per ser competitius en el nostre mercat, sempre ha estat així i ara més que mai és un factor decisiu per la nostra empresa.

Hi ha moltes definicions d’innovació, jo em quedo amb la que va fer recentment en Ferran Adrià: “Innovació = la introducció d’un canvi en una organització per aconseguir l’èxit comercial. Però aquesta definició és bàsica, freda. Cal tenir en compte també l’actitud innovadora, que té a veure amb el que és disruptiu. Es tracta d’estar atent als canvis, més enllà dels que són obligatoris».

Per a mi aquesta definició inclou diferents elements clau quan parlem d’Innovació en l’empresa:

  • La innovació ha de tenir efectes comercials, en els resultats d’explotació del nostre negoci.
  • La innovació és actitud, cultura, mirada…, no és solament mecànica o gestió.
  • La innovació potser una millora incremental, però també potser disruptiva. Cal innovar en el dia a dia, però també cal estar atents a la disrupció dels mercats.
  • La innovació va també d’observar el nostre entorn, els canvis que es produeixen en el nostre ecosistema, en els nostres clients, en els nostres proveïdors, en la nostra gent, etc.

Des d’aquesta perspectiva cal treballar la innovació com un valor més de la nostra empresa i de la nostra cultura, de la nostra manera de ser, orientada a la generació de resultats. I sent així, ens cal també tenir una estratègia i gestionar-la, organitzar-la i treballar-la, no és quelcom espontani, és un element crític de la nostra empresa.

«Cal treballar la innovació com un valor més de la nostra empresa i de la nostra cultura»

Internament, a part de considerar-la un valor, ens cal tenir una estratègia, però també incorporar-la a la nostra organització en el seu dia a dia, a la nostra manera de treballar, a la vegada que incentivar-la, retribuir-la, considerar-la com a part de l’esquema de resultats de qualsevol dels nostres empleats i directius. Segurament aquesta perspectiva interna és un dels aspectes més treballats i més coneguts per tots nosaltres perquè ha estat un dels enfocaments més clàssics.

Externament ens caldrà buscar els espais de cocreació, de coinnovació, de treball en xarxa, de gestió del nostre ecosistema orientat a la innovació, a la recerca de noves oportunitats, a l’anàlisi i explotació de noves tendències, que ens donin avantatges en els nostres mercats o ens facin més resilients o ens permetin competir a futur en nous mercats. Aquesta, segurament és la tendència actual, que bàsicament implica per sintetitzar una estratègia desagregada en: corporate ventures, innovació en xarxa i coinnovació i gestió de l’ecosistema d’innovació.

Corporate Ventures. Implica tenir una estratègia d’inversió en startups alineades amb els nostres reptes i amb l’anàlisi de tendències de futur i disrupcions en el nostre mercat. Ens caldrà destinar recursos interns, estructura, inversió amb risc, comptar amb suport extern. Ens pot arribar a passar que alguna startup que creem en aquest procés acabi sent la nostra empresa matriu de futur.

«Ens pot arribar a passar que alguna ‘startup’ que creem en el procés d’innovació acabi sent la nostra empresa matriu de futur»

Innovació en xarxa i cocreació. Ens caldrà tenir una estratègia d’innovació en xarxa, segurament a escala internacional, i la recerca d’aliances per coinnovar amb altres. L’exemple del món de l’automòbilen l’àmbit dels motors o dels grups de marques és un bon exemple d’aquesta necessitat de cocreació, coinnovació, aprofitant les capacitats de diferents actors, les economies d’escala, la capacitat conjunta d’inversió en mercats on cal forta inversió, però mantenint el nostre diferencial de mercat, la nostra personalitat.

Gestió de l’ecosistema d’innovació. Ens cal identificar el nostre ecosistema, no solament el més proper format per clients i proveïdors, sinó d’entorn, i ens cal gestionar-lo tant des d’una perspectiva de scounting, de saber que està passant, que està canviant i evolucionant, però també sabent que podem detectar innovació, o provocar innovació en el nostre entorn alineada amb els nostres reptes.

Innovar, innovar i innovar és una part de la solució per competir en aquest nou entorn, i per fer-ho ens cal estratègia, mirada, gestió, aliances, coinnovació i innovació en xarxa. La innovació és, era i serà un factor decisiu per la nostra empresa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *