Què és la ACEC?

L’Associació Consultores Catalunya (ACEC) (www.consultorescatalunya.com) és l’Organització més representativa del sector d’empreses consultores catalanes, un sector imprescindible per al bon desenvolupament de l’activitat econòmica i la seva transformació digital.

L’ACEC té com a objectiu:
aportar coneixement, promoure debat i crear opinió sobre temes professionals d’interès per a les institucions, els organismes públics i privats i la societat catalana.

L’ACEC és una entitat de caràcter privat, sense ànim de lucre, que representa les empreses de l’àmbit de la consultoria a Catalunya i als seus professionals.

L’ACEC és la veu de les empreses consultores implantades a Catalunya i les representa davant les institucions i el mercat influint en l’impacte positiu de la tecnologia en la vida dels ciutadans i la societat en general. Així mateix, treballem per millorar els estàndards i la qualitat de la consultoria, per promoure el seu creixement i per facilitar el reconeixement de la professió.

L’ACEC va ser constituïda el 1993. Està vinculada a l’AEC (Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria) i a la FEACO (Federació Europea d’Associacions de Consultoria).

La missió de l’ACEC és:
«Ser una entitat professional reconeguda i de referència pel valor de la seva contribució a la societat catalana i a les seves empreses associades»

Segons els Estatuts de l’ACEC, aquesta és una «organització empresarial per a la promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials», constituïda «a l’empar de la Llei 19/1977 de l’1 d’abril sobre regulació del dret d’associació sindical». Els Estatuts de l’ACEC, amb totes les seves actualitzacions, estan registrats a la Direcció General de Relacions Laborals, de el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

L’ACEC ofereix els següents serveis als seus associats:

  • Sensibilitza les empreses i institucions en la confiança en les empreses consultores associades, potenciant així el seu valor a través dels mitjans de comunicació.

  • Dóna servei i promociona les consultores membres, en l’àmbit públic i el privat.

  • Facilita el networking dels associats. No solament intern, sinó global mitjançant esdeveniments transversals.

  • Cerca i genera continguts d’interès per a les empreses associades.

Facilita la relació de les empreses associades amb les grans associacions: l’AEC (Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria), la FEACO (Federació Europea d’Associacions de Consultores en Organització), Foment de l’Ocupació, al Cercle d’Economia i Barcelona Global.