Saltar al contenido

Què és la ACEC?

L’Associació Consultores Catalunya (ACEC) (www.consultorescatalunya.com) és l’Organització més representativa del sector d’empreses consultores catalanes, un sector imprescindible per al bon desenvolupament de l’activitat econòmica i la seva transformació digital.

L’ACEC té com a objectiu:
aportar coneixement, promoure debat i crear opinió sobre temes professionals d’interès per a les institucions, els organismes públics i privats i la societat catalana.

L’ACEC és una entitat de caràcter privat, sense ànim de lucre, que representa les empreses de l’àmbit de la consultoria a Catalunya i als seus professionals.

L’ACEC és la veu de les empreses consultores implantades a Catalunya i les representa davant les institucions i el mercat influint en l’impacte positiu de la tecnologia en la vida dels ciutadans i la societat en general. Així mateix, treballem per millorar els estàndards i la qualitat de la consultoria, per promoure el seu creixement i per facilitar el reconeixement de la professió.

L’ACEC va ser constituïda el 1993. Està vinculada a l’AEC (Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria) i a la FEACO (Federació Europea d’Associacions de Consultoria).

La missió de l’ACEC és:
«Ser una entitat professional reconeguda i de referència pel valor de la seva contribució a la societat catalana i a les seves empreses associades»

Segons els Estatuts de l’ACEC, aquesta és una «organització empresarial per a la promoció i defensa dels seus interessos econòmics i socials», constituïda «a l’empar de la Llei 19/1977 de l’1 d’abril sobre regulació del dret d’associació sindical». Els Estatuts de l’ACEC, amb totes les seves actualitzacions, estan registrats a la Direcció General de Relacions Laborals, de el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

L’ACEC ofereix els següents serveis als seus associats:

  • Sensibilitza les empreses i institucions en la confiança en les empreses consultores associades, potenciant així el seu valor a través dels mitjans de comunicació.

  • Dóna servei i promociona les consultores membres, en l’àmbit públic i el privat.

  • Facilita el networking dels associats. No solament intern, sinó global mitjançant esdeveniments transversals.

  • Cerca i genera continguts d’interès per a les empreses associades.

Facilita la relació de les empreses associades amb les grans associacions: l’AEC (Associació Espanyola d’Empreses de Consultoria), la FEACO (Federació Europea d’Associacions de Consultores en Organització), Foment de l’Ocupació, al Cercle d’Economia i Barcelona Global.